• להביא לימות המשיח – מבצע ללימוד דבר מלכות שמות

    בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' של פרשת שמות – בה נצטווינו מאת המלך להתכונן ולהכין אחרים לימות המשיח; שיחה הפותחת ספר חדש, ספר שמות-ספר הגאולה  – יוצא 'מטה לימוד הדבר מלכות' במבצע מיוחד: בין הלומדים את הדבר מלכות השבוע מתחילתו עד סופו, אשר ידווחו על כך לרבי מה"מ שליט"א, תתקיים בעז"ה הגרלה על 200 $ לנסיעה לרבי • לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500