• לדברך יחלתי: המבצע הוקדש לע"נ הרב ארנשטיין

    מבצע 'לדברך יחלתי' – בו התאחדו התמימים ואנ"ש, אנשים נשים וטף בלימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב – הוקדש לע"נ הרב משה מרדכי ארנשטיין, משפיע ראשי בישיבת חח"ל צפת – ע"י תלמידיו, מכריו ובני משפחתו • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300