נשי חב"ד 1290
  • 'לִדְבָרְךָ יִחָלְתִּי': היום האחרון לרישום למבצע

    היום האחרון לרישום למבצע לדברך יחלתי • כפי שפורסם, מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח, להבאת הגאולה בפועל ממש • בעז"ה תתקיים הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו