• כ"ז אדר: מבצע ההכנה שכובש את קהילות אנ"ש בארה"ק

    מתכוננים: מבצע ההכנה שכובש את קהילות אנ"ש בארץ הקודש. לקראת ז"ך אד"ר חסידי חב"ד לומדים את המאמר 'ואתה תצווה', ובכל קהילה ניתן להרשם אצל רכזי המבצע להשתתפות במבצע ההכנה • המבצע מורכב מלימוד ה'נקודה' במאמר 'ואתה תצווה' – המאמר האחרון שזכינו לקבל מיד קדשו של הרבי מלך המשיח • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300