מלכות 1290
  • יש נביא בישראל: מבצע מיוחד בקשר עם דבר מלכות שופטים

    מטה לימוד הדבר מלכות בשיתוף את"ה העולמי יוצאים במבצע מיוחד – יש נביא בישראל! – ללימוד דבר מלכות שופטים תנש"א, וקיום ההוראה לפרסם לכל אנשי הדור שזכינו לשופט יועץ ונביא דורנו, ונבואתו העיקרית – הנה זה משיח בא! • בין הלומדים את שיחת הדבר מלכות והמפרסמים (לפחות ל-5 אנשים) תתקיים בעז"ה הגרלה על כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח!לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300