מלכות 1290
  • יח"י שנים לעידוד יחי אדוננו ולחלוקת דבר מלכות

    בחודש אייר תנש"א – לפני יח"י שנים – עודד הרבי מלך המשיח שליט"א לראשונה את הכרזת ושירת יחי אדוננו, וחילק לכל אחד ואחת קונטרס דבר מלכות בעניני גאולה ומשיח • מטה לימוד הדבר מלכות מגיש את תיאור המאורעות • והימים האלה נזכרים ונעשים – להתעוררות מחודשת ב'יחי אדוננו' ובלימוד עניני גאולה ומשיח, ולהבאת הגאולה בפועל ממש! • לכתבה המלאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300