גיל ברק 1290
  • חדש: חידושים וביאורים בהלכות מלכים לרמב"ם

    ספר חדש רואה אור בימים אלו: "דבר מלכות חידושים וביאורים בהלכות מלכים פרקים יא יב" ובו נלקטו כל החידושים וביאורים בהלכות מלכים לרמב"ם, פרקים יא יב (הנקראים "הלכות המלך המשיח") מאת כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א המפוזרים לרוב בתורתו המוגהת (לקוטי שיחות, ספר השיחות, ספר המאמרים מלוקט אגרות קודש ועוד) • לכתבה המלאה

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300
כללית 500