• ז"ך אד"ר: השיחה האחרונה לעת-עתה • להורדה

    ז"ך אד"ר: השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח – מוגה, בלתי מוגה, יומן – להורדה • מוגש ע"י מטה לימוד הדבר מלכות במסגרת מבצע לדברך יחלתי – ללימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב והבאת הגאולה בפועל ממש לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מעלות 300