מכירה סינית 1290
  • התמימים במלבורן מעמיקים בלימוד עניני גאולה ומשיח

    במוצש״ק פ׳ אחרי התקיימה הגרלה על דולר של הרבי מלך המשיח שליט״א עבור התמימים שהשתתפו במבצע לימוד ענייני גאולה ומשיח במלבורן, אוסטרליה. המבצע כלל לימוד מעמיק של ״דבר מלכות חוברת י״ב״ הכולל ד׳ שיחות של הרבי על הלכות מלך המשיח בסוף ספר הי״ד החזקה להרמב״ם • לדיווח ותמונות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300