הצלה 1290
  • השתתפות שיא במבצע הגיע זמן הגאולה

    מטה לימוד הדבר מלכות ערך מבצע עולמי מיוחד הגיע זמן הגאולה – "משיח כבר פועל בעולם", במסגרתו השתתפו אנ"ש והתמימים מכל רחבי תבל ועסקו ב'קאך' בלימוד דבר מלכות משפטים, בו מבאר הרבי מלך המשיח שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו, ורואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים בקיום היעוד 'וכתתו חרבותם לאתים' • לשמות הזוכים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי