• הזוכים בהגרלה במבצע יום שכולו שבת ומנוחה

    מטה לימוד הדבר מלכות ערך מבצע עולמי מיוחד 'יום שכולו שבת ומנוחה' – במסגרתו השתתפו התמימים ואנ"ש – אנשים נשים וטף מכל רחבי תבל, שעסקו בקאך בלימוד דבר מלכות במדבר, והוסיפו בחיות מחודשת בלימוד הדבר מלכות, עד להתגלות השלימה ש ל הרבי שליט"א מלך המשיח וקבלת תורה חדשה תיכף ומיד ממש! • הזוכים בהגרלה

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300