• הזדרזו להירשם למבצע לימוד הדבר מלכות

    הזדרזו להירשם למבצע לדברך יחלתי • כפי שפורסם, מטה לימוד הדבר מלכות יצא במבצע ללימוד שיחת שבת ויקהל תשנ"ב – השיחה האחרונה שזכינו לשמוע לעת-עתה מהרבי מלך המשיח שליט"א, להבאת הגאולה בפועל ממש • בעז"ה תתקיים הגרלה בין המשתתפים • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מכירה סינית 500
מרגליות 300