אהלי תורה 1290
  • הגיע זמן הגאולה – מבצע ללימוד דבר מלכות משפטים

    בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' של פרשת משפטים – בה מבאר הרבי מלך המשיח שליט"א שכיון שנמצאים ב'זמן השיא' של ביאת משיח צדקנו, רואים כבר את התחלת פעולתו של משיח על העמים – יוצא 'מטה לימוד הדבר מלכות' במבצע מיוחד: בין הלומדים את הדבר מלכות השבוע מתחילתו עד סופו, תתקיים בעז"ה הגרלה • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300