מרומים 1290
  • "ג' תמוז פועל גאולה מכל השאלות והספקות!"

    בשעת מעשה לא ידעו בבירור מהו הענין דג' תמוז – ולמפרע נתברר שג' תמוז הוא ענין שכולו טוב • לאחרי שנתברר שג' תמוז הוא אתחלתא דגאולה, זה פועל גם מלמפרע בנוגע לג' תמוז דשנה ההיא • הענין דג' תמוז כולל בתוכו גם את הגאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו • דער רבי האט אלץ באווארנט! • לשיחות הקודש

i
צפת 800
צפת 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
תחרות 300
תכשיטי המלך 300
קרית היובל