hope 1290
  • גם בתחבורה: ההכנות למשיח בכיכר בעיצומם

    על היוזמה החדשה והמבורכת של מדבקה מיוחדת לשמשת הרכב המפרסמת על האירוע הגדול של משיח בכיכר, עמלו פעילי הכינוס על מנת לפרסם בכל מקום אליו מגיעים על הכינוס האדיר. ניתן להשיג במשרדי האגודה למען הגאולה • לתמונות נוספות

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי