מתנות לאביונים שטרן 1290
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ תרומה תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-18 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ תרומה תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול. בנוסף, נפתח השבוע מדור חדש בשם 'נפלאות מתורתך' המציג את החידושים המיוחדים שישנם בשיחות תנש"א-תשנ"ב בנושאים שנתבארו קודם לכן בתורת החסידות בכלל ותורת הרבי בפרט • להורדת הגליון

i
קופת בחורים
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
יא ניסן