הצלה 1290
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ תרומה תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-18 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ תרומה תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול. בנוסף, נפתח השבוע מדור חדש בשם 'נפלאות מתורתך' המציג את החידושים המיוחדים שישנם בשיחות תנש"א-תשנ"ב בנושאים שנתבארו קודם לכן בתורת החסידות בכלל ותורת הרבי בפרט • להורדת הגליון

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
הצלה 300
זאב קרומבי