בית משיח 1290
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ ראה תנש"א • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-41 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ ראה ה'תנש"א. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול • להורדת הגליון

i
מכון איתן 300
מכון איתן 339
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
בית משיח 300
זאב קרומבי
לפמ 300