מלכות 1290
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ יתרו תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' ה-55 שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ יתרו תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול • להצטרפות לרשימת התפוצה וקבלת הקובץ במייל מידי שבוע • להורדת הגליון

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300