מלכות 1290
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ בשלח תשנ"ב • להורדה

    גליון 'מדקדקים' על שיחת הדבר מלכות מש"פ בשלח תשנ"ב •  איך בתפילה שלנו כיום יכולים להתחיל לשיר את השיר החדש? הרב ירון נאמן מבהיר את החידוש הגאולתי שבתקופה • כיצד עולם שכל כולו הגבלה יכול לעכל את הגילוי הבלתי מוגבל? נקודת השיחה בשפה בהירה • מה הרעיון שעומד מאחורי המספרים 'אחד עשר' ו'ארבעים'? מושגים בשיחה • איך אני יכול לדעת אם עבודת השם שלי היא 'עשר' או 'אחד עשר'? מראי מקומות • להורדת הגליון

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
מלכות 500
למען ילמדו 300