קזאחסטן  1290
  • בעוד כשבועיים: כינוס ברוכים הבאים

    בעוד כשבועיים יתכנסו חסידי חב"ד והמוני בית ישראל להתוועדות ארצית לקבלת פני האורחים ששהו בחודש תשרי ב770, ע"פ הוראת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח: "ובשובם לארצנו הקדושה מתאספים כולם יחדיו כדי "לחיות מחדש" את רגעי ההתעלות וההתעוררות המיוחדים, על מנת להמשיכם על ובכל השנה כולה, כולל ובמיוחד ע"י קבלת החלטות טובות ברבים, באופן ד"איש את רעהו יעזורו" • לכל הפרטים

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
קזח 500