אהלי תורה 1290
  • את שנת תשע"ט פותחין בדבר מלכות

    פותחין בדבר מלכות. לרגל דבר מלכות בראשית, הדבר מלכות הראשון של השנה – יוצא 'מטה לימוד הדבר מלכות' במבצע מיוחד בין הלומדים את השיחה כולה • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
סרט 300
זאב קרומבי
אהלי תורה 300