כולל חב"ד 1290
  • אולי הרבי ניסה להביא את הגאולה, אך לא הצליח, ח"ו?

    איך יתכן לומר שמדובר רק במשאלת לב, וכי ח"ו "אין הכרח לכך שהרבי הוא מלך המשיח"? והרי האומר כן, אינו חולק רק על כך שהרבי הוא המשיח, אלא על כל הענין שביאת המשיח תלויה בהפצת מעיינות הבעש"ט שנתגלו בחסידות חב"ד • טור לרגל ג' תמוז, מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
300 כולל חב"ד
תכשיטי המלך 300
דקל כהן 300