בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • אולי הרבי ניסה להביא את הגאולה, אך לא הצליח, ח"ו?

    איך יתכן לומר שמדובר רק במשאלת לב, וכי ח"ו "אין הכרח לכך שהרבי הוא מלך המשיח"? והרי האומר כן, אינו חולק רק על כך שהרבי הוא המשיח, אלא על כל הענין שביאת המשיח תלויה בהפצת מעיינות הבעש"ט שנתגלו בחסידות חב"ד • טור לרגל ג' תמוז, מאת הרב שלום דובער הלוי וולפא • לקריאה

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300