hope 1290
  • 'לכשיפוצו מעינותיך': מבצע גיוס מיוחד להמשך הפעילות

    ארגון 'לכשיפוצו מעינותיך' יוצאים בגיוס המונים עבור המשך הפעילות הברוכה שכוללת עד כה למעלה מ35,000 (!) גליונות 'אחרית הימים', למעלה מ4500 בתי כנסת וישיבות בארץ ובחו"ל, ויותר מ50 רכבים ומתנדבים מידי שבוע. מבצע גיוס מיוחד – קח על עצמך 50₪ בחודש בלבד, ובזכותך מאה חמישים יהודים יחשפו לרבדיה הפנימיים של בשורת הגאולה מידי חודש, ותשתתף בהגרלה על דולר מהרבי מלך המשיח לברכה • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי