נשי חב"ד 1290
  • המלך נותן לך עשירות, לא תקח?! • כל הפרטים

    בכ"ה אלול תשמ"ג הרבי הודיע כי ההכנה לקבלת ברכות ה' בחודש השביעי לכל השנה, היא על ידי התחייבות בכתב "פלעדזש", לתרום מידי חודש בחודשו סכום גדול וכך לפתוח צינורות חדשים לעשירות! • ארגון 'התאחדות החסידים', המשקיע כל השנה בקיום ומימוש רצונותיו הק' של הרבי מלך המשיח קורא ומציע לכלל נאמני הרבי, לשדרג את התוכנית הכלכלית לשנת תשע"ט ולחתום על שותפות • לכל הפרטים

i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אריסטו 339
זאב קרומבי
למען ילמדו