חיפה 1290
היכל שלמה 216
  • כ"ה אדר
    חתונות
    באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • כ"ז אדר
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • ד' ניסן
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • יו"ד ניסן
    חתונות
    באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • י' ניסן
    כנסים
    היכל קבוצת שלמה - תל אביב
  • אור לי"א ניסן
    כנסים
    היכל קבוצת שלמה - תל אביב
  • י"ד סיון
    חתונות
    באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • ט"ו סיון
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • חיפה 216
    טורין
    ווטסאפ