1. מזל טוב מזל טוב להולדת הבת!!!!!אנחנו לא מאמינים

   ידידים
  2. מזל טוב!!!!!!!!!!!!יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!שתזכו לגדלה לתורה לחופה ולעשים טובים!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! אני לא מאמינהההההההההההההההההההההה עדין!!!!!

   משפוחע
  3. שטערנא שרה שתחי', שתזכו לגדלה מתוך שמחה על יסודות התורה והחסידות:)

   מזל"ט להולדת ביתכם
  4. מזל טוב הרבה בריאות אושר ושמחה

   מזל טוב מטבריה
  5. מזל טוב

   מזל טוב מטבריה
  6. מ ז ל ט ו ב !~!
   כל הברכות בגשמיות וברוחניות!
   אוהבים אתכם ( :

   מענדל החסיייד
  7. אני פשוט לא מאמינהההההה
   I do not believe

   אחות מאושרתתת
  8. מזל טובבבבבבב!!!!!!!!!!!!!!!!
   אני לא מאמינה עדיןןן!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   אחות מאושרתתת
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו