הצלה  1290
    1. מזל טוב הרבה נחת שיגדל לתורה ולחופה ולמעשים טובים ולהיות חסיד למדן וירא שמים

      יוסף יצחק לקיין
    *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
216 הצלה
טורין
ווטסאפ