1. מזל טוב מזל טוב שתזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

   משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  2. מזל טוב מזל טוב תגדלו בנים ובני בנים על דרכי החסידות ובלימוד החסידות וחדורים בד"ם כדברי "הרבי שליט"א מלך המשיח" והלוואי וידקדקו בשיחות האחרונות….. כך בעזרת ה' גם מנחם מענדל אברביה ואחיו שיולדו בהמשך יגדלו על השיחות של הרבי ובמיוחד על נ"א נ"ב. יחי אדננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

   ישראל מיפעי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו