שטרנברג
  1. מזל טוב מזל טוב שתזכו לגדלו לתורה ולחופה ולמעשים טובים

   משתמש אנונימי (לא מזוהה)
  2. מזל טוב מזל טוב תגדלו בנים ובני בנים על דרכי החסידות ובלימוד החסידות וחדורים בד"ם כדברי "הרבי שליט"א מלך המשיח" והלוואי וידקדקו בשיחות האחרונות….. כך בעזרת ה' גם מנחם מענדל אברביה ואחיו שיולדו בהמשך יגדלו על השיחות של הרבי ובמיוחד על נ"א נ"ב. יחי אדננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!

   ישראל מיפעי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
היכל שלמה 216
 • כ"ה אדר
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ז אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ד' ניסן
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • יו"ד ניסן
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י' ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • אור לי"א ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • י"ד סיון
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ט"ו סיון
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • צבאות השם
  טורין
  ווטסאפ