חיפה 1290
  1. מזל טוב מזל טוב!
   בנין עדי עד. שתבנה בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באור החסידות.
   שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות וברוחניות ובגשמיות גם יחד.
   הצלחה בשליחות בחינוך ילדי ישראל.
   בברכת אחים,
   משיח נאו!

   מנחם מ.
  2. אליהו, הרבה מזל-טוב!!!!!!!! בנין עדי-עד על יסודי התורה והמצוות, כפי שמוארים במאור שבתורה – זוהי תורת החסידות!
   הצלחה בכל הענינים, גשמיות ורוחניות!

   יוסי גרינברג
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
היכל שלמה 216
 • כ"ה אדר
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ז אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ד' ניסן
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • יו"ד ניסן
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י' ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • אור לי"א ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • י"ד סיון
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ט"ו סיון
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • חיפה 216
  טורין
  ווטסאפ