1. מזל טוב מזל טוב!
   בנין עדי עד. שתבנה בית נאמן בישראל על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים באור החסידות.
   שפע ברכה והצלחה בגשמיות וברוחניות וברוחניות ובגשמיות גם יחד.
   הצלחה בשליחות בחינוך ילדי ישראל.
   בברכת אחים,
   משיח נאו!

   מנחם מ.
  2. אליהו, הרבה מזל-טוב!!!!!!!! בנין עדי-עד על יסודי התורה והמצוות, כפי שמוארים במאור שבתורה – זוהי תורת החסידות!
   הצלחה בכל הענינים, גשמיות ורוחניות!

   יוסי גרינברג
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו