נשי חב"ד 1290
  1. לאלדד מזל טוב מזל טוב מזל טוב

   חבר
  2. ריגשת ושימחת אותי. מאחלת לך את כל הטוב שבעולם וכל הברכות והמוןן מזל טוב

   מזל טוב מיטל המדהימה
  3. מזל טוב מזל טוב שתזכי להקים בנין עדי עד מתוך שמחה הצלחה בניי חיי ומזוניי רווחי אוהבים אותך!!!

   מיטלוש היקרה
  4. שתזכו להקים בנין עדי עד על יסודי התורה והמצווה כי שמוארים בתורת החסידות. הכנות קלות בגו"ר

   מזל טוב מזל טוב למיטל היקרה והמיוחדת
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
 • למען ילמדו