הצלה  1290
    1. הרבה נחת יהודי חסידי אמיתי מ חי'ה מושקא תח'י ומכל ילדיכם שי'חי מתוך בריאות בגו"ר בגאולה התגלות הרבי מלך המשיח. יחי אדוני מורינו ורבי מלך המשיח לעולם ועד…..

      אחים אוהבים
    *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
216 הצלה
טורין
ווטסאפ