נשי חב"ד 1290
  1. הרבה נחת יהודי חסידי אמיתי מ חי'ה מושקא תח'י ומכל ילדיכם שי'חי מתוך בריאות בגו"ר בגאולה התגלות הרבי מלך המשיח. יחי אדוני מורינו ורבי מלך המשיח לעולם ועד…..

   אחים אוהבים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • 19:00
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • 19:00
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו