בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  1. הרבה נחת יהודי חסידי אמיתי מ חי'ה מושקא תח'י ומכל ילדיכם שי'חי מתוך בריאות בגו"ר בגאולה התגלות הרבי מלך המשיח. יחי אדוני מורינו ורבי מלך המשיח לעולם ועד…..

   אחים אוהבים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
ברנדס
 • י"ב חשון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • טורין
  ווטסאפ