נשי חב"ד 1290
  1. איזו שמחה גדולה ועצומה בניסי ה' עליכם לטובה. שימחתם את כל אנ"ש בקריות!
   תזכו לגדלה יחדיו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך בריאות שמחה נחת והרחבה של ימות המשיח!
   יחי המלך המשיח!

   יוסף פיזם
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • 19:00
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • 19:00
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו