נשי חב"ד 1290
  1. ב"ה מזל טוב ! מזל טוב! מזל טוב! שמחים ומתרגשים מהידיעה על הולדת בת ביום הגאולה וראש השנה. יהי רצון שתגדלו אותה לתורה, לחופה ומעשים טובים מתוך בריאות ונחת ,בשמחה וטוב ליבב יעקב ושרה לרנר

   יעקב ושרה לרנר
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • 19:00
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • 19:00
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו