1. אוהבים אותך אבריימי. הרבי לא נשאר חייב בזכות המסירות נפש שלך תזכה לעוד הרבה בנים ובנות עם אשתך הצדיקה לנחת רוח הרבי מלך המשיח שליטא אין עליך אבריימי הלוואי וכלנהשלוחים ילמדו ממך מה זה שלימות במבצעים

   משה
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו