• י"ח אייר
    חתונות
    אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
  • כ"ב סיון
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • כ"ט סיון
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • י"א תמוז
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • י"ב תמוז
    חתונות
    אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
  • אריסטו 216
    רייניץ חדש 216
    למען ילמדו