1. רחלי המהממת מזל טוב מזל טוב להולדת החסידה החדשה
   תירוו ממנה נחת יהודי חסידי
   אוהבים משפחת אלון

   שמחה לאה אלון
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216