אהלי תורה 1290
  1. מזל"ט!!
   לזכות התמימים שהצטרפו לעזרה בשליחות….

   יוספי
  2. מזל טוב מזל טוב, לשלוחי הרבי מלך המשיח! שיהיה בעזרת השם יתברך חסיד ירא שמים ולמדן, וחייל מצטיין בצבאות השם, לנחת רוח הרבי מלך המשיח, וכן להורים שלוחי הרבי מלך המשיח.

   בער'ל כהן
  3. מזל טוב מזל טוב! תגדלוהו לתורה לחופה למעשים טובים.
   שיגדל להיות חיי"ל נאמן של הרבי שליט"א מלך המשיח.
   עשירות מופלגה עד בלי די.
   גאולה נאו תיכף ומיד ממש!!

   יהודה
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"א אדר א' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ב אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ח אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ל' אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ג' אדר ב' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' אדר ב' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216