1. מזל טוב רבקה! בשעה טובה ומוצלחת!! שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

   חברה
  2. מזל טוב! שתגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

   נתנאל ר
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • ל' חשון
  חתונות
  אול - כפר חב"ד ב'
 • ד' כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • 770-216