נשי חב"ד
  1. מזל טוב רבקה! בשעה טובה ומוצלחת!! שתזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים!

   חברה
  2. מזל טוב! שתגדלו לתורה חופה ומעשים טובים מתוך הרחבה בגשמיות וברוחניות

   נתנאל ר
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • 18:30
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ו כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ב' טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216