אהלי תורה 1290
  1. לבוגר ישיבתנו תומכי תמימים בקריות הרה"ת יעקב שי' ורעיתו ולהורים היקרים.
   ברכת מזל טוב ורוב נחת חסידי אמיתי מתוך בריאות שלימה ועשירות מופלגה.
   ויחד נזכה לקבל פני משיח צדקנו נאו.
   יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד.
   מאחל הרב שמשון פיזם
   בשם ההנהלה והתמימים

   שמשון פיזם ובשם משפחת חבד בקריות
  2. שתזכו לגדלה לתורה וחופה ולמעשים טובים מתוך שמחה בריאות נחת מכל יוצ"ח 👶❤💐

   אמא סבתא
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"א אדר א' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ב אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ח אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ט אדר א' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ל' אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ג' אדר ב' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' אדר ב' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216