גיל ברק 1290
  1. מזללל טובבב!!!! מושקא תזכי להקים בניין עדי עד על יסודות התורה המצווה!:)

   חברה
  2. מזל טוב מזל טוב!!! חיים מאושרים ושמחים, בית מלא בחיות חסידית ומלא בפעולות טובות להביא את התגלות הרבי מלך המשיח שליטא בפועל ממש!! שעצם ההכנות יזרזו את נישואי כנסת ישראל והשכינה בגאולה האמיתית והשלימה נאו ממש!! אוהבות 😉

   מחנה עח לנצח
  3. מזל טוב מזל טוב לאחי היקר אלתר בצלאל שליח המלך בפונה ולצפריר אנוש שליח המלך בגבעת שמואל בנין עדי עד
   מזל טוב מזל טוב למשפחת קופציק שליחי המלך בפונה ולמשפחת בניסטי בכפר בתיה רעננה להולדת הנכד שיחי' בן למשיח קופציק ורעיתו שיחיו

   קלונימוס קופציק
  4. מזל טוב מזל טוב לרב צפריר היקר וכל משפחת אנוש!!!
   ענבי הגפן בענבי הגפן!!!!

   דוד
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"ו אב
  חתונות
  באוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ח אב
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ד' אלול
  שיעורים
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • י"ט אלול
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • גיל ברק 216