1. מזל טוב מזל טוב לסבא לאביחי לכלה חיה מושקא שאני עדיין לא מכיר ולכל משפחת קופציק מזל טוב

   מענדלה קופציק מבוליביה
  2. מושקא!!!!!! מזל טוב מזל טוב!!!! בנין עדי עד!!! בית חסידי אמיתי!!!!

   צ"ה מקורבים קרית אתא
  3. יחי המלך המשיח!
   שאהיה בנין עדי עד על יסודי הרבי והחסידות!
   תביאו את ההיתגלות המושלמת והנצחית נאו מיד ממש!!

   צ"ה, גדרה.
  4. מזללל טובבב!!!! מושקא תזכי להקים בניין עדי עד על יסודות התורה המצווה!:)

   חברה
  5. מזל טוב מזל טוב!!! חיים מאושרים ושמחים, בית מלא בחיות חסידית ומלא בפעולות טובות להביא את התגלות הרבי מלך המשיח שליטא בפועל ממש!! שעצם ההכנות יזרזו את נישואי כנסת ישראל והשכינה בגאולה האמיתית והשלימה נאו ממש!! אוהבות 😉

   מחנה עח לנצח
  6. מזל טוב מזל טוב לאחי היקר אלתר בצלאל שליח המלך בפונה ולצפריר אנוש שליח המלך בגבעת שמואל בנין עדי עד
   מזל טוב מזל טוב למשפחת קופציק שליחי המלך בפונה ולמשפחת בניסטי בכפר בתיה רעננה להולדת הנכד שיחי' בן למשיח קופציק ורעיתו שיחיו

   קלונימוס קופציק
  7. מזל טוב מזל טוב לרב צפריר היקר וכל משפחת אנוש!!!
   ענבי הגפן בענבי הגפן!!!!

   דוד
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו