1. מזל טוב לשליח הראשי!
   בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים במאור שבתורה זו היא תורת החסידות.
   מתוך הרחבה של זמן הגאולה.
   השלוחים מ נייפערוויל.

   דביר
  2. מזל טוב!

   ללא שם
  3. מזלט!!
   חיים מאושרים על יסודות התורה והמצווה

   770
  4. מזל טוב מזל טוב לרגל בואך בקשרי השידוכין, תזכה להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והחסידות

   יענקי ליפסקר
  5. Mazal tov! Mazal Tov!!
   Waiting for you in kfar chabad!!

   מזל טוב!!!
  6. יהי רצון שתזכו להקים בית חסידי על יסודי התורה והמצווה והחסידות לנחת רוח הרבי מלך המשיח שליט"א!

   משה דב יהושע
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו