אגודה ירושלים
  1. מזל טוב לשליח הראשי!
   בנין עדי עד על יסודי התורה והמצוות כפי שהם מוארים במאור שבתורה זו היא תורת החסידות.
   מתוך הרחבה של זמן הגאולה.
   השלוחים מ נייפערוויל.

   דביר
  2. מזל טוב!

   ללא שם
  3. מזלט!!
   חיים מאושרים על יסודות התורה והמצווה

   770
  4. מזל טוב מזל טוב לרגל בואך בקשרי השידוכין, תזכה להקים בית נאמן בישראל על אדני התורה והחסידות

   יענקי ליפסקר
  5. Mazal tov! Mazal Tov!!
   Waiting for you in kfar chabad!!

   מזל טוב!!!
  6. יהי רצון שתזכו להקים בית חסידי על יסודי התורה והמצווה והחסידות לנחת רוח הרבי מלך המשיח שליט"א!

   משה דב יהושע
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • ט"ו חשון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ט"ו חשון
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • י"ט חשון
  חתונות
  מרכז האירועים 'הדר דימול' - רמת גן
 • כ"ז חשון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ל' חשון
  חתונות
  אול - כפר חב"ד ב'
 • ד' כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ד' כסלו
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • י"ב כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'