אגודה ירושלים
  1. מזל טוב מזל טוב
   תזכו לגדלה עם כל אחיה ואחיותיה לתורה לחופה ולמעשים טובים .
   שכולם יהיו מחיילי בית דוד חסידים יראי שמים ולמדנים.
   מקושרים לאילנא דחיי.
   ויש להם דוגמא אישית מאבא ואמא שמקדשים שם שמים ועושים נחת רוח לרבי .
   המשך פעילות מוצלחת.
   משיח נאווווווווו

   משרקי ירושלים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • מחר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • מחר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • י"ט חשון
  חתונות
  מרכז האירועים 'הדר דימול' - רמת גן
 • כ"ז חשון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ל' חשון
  חתונות
  אול - כפר חב"ד ב'
 • ד' כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ד' כסלו
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • י"ב כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'