הצלה 1290
  1. מזל טוב מזל טוב
   תזכו לגדלה עם כל אחיה ואחיותיה לתורה לחופה ולמעשים טובים .
   שכולם יהיו מחיילי בית דוד חסידים יראי שמים ולמדנים.
   מקושרים לאילנא דחיי.
   ויש להם דוגמא אישית מאבא ואמא שמקדשים שם שמים ועושים נחת רוח לרבי .
   המשך פעילות מוצלחת.
   משיח נאווווווווו

   משרקי ירושלים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
הצלה 216
 • 18:30
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216