1. מזל טוב!!
      שתזכו לגדלה לתורה לחופה ומעשים טובים! לנח"ר של הרבי שליט"א מה"מ.

      חיה
    *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
צפת 216
טורין
ווטסאפ