1. מזל טוב מזל טוב

   יחי המלך
  2. מזל טוב! מזל טוב! שתזכו לגדלו 👶לחופה ולמעשים טובים.
   ולרוות הרבה נחת ממנו מהחמוג' …הקטן👍🛀

   האחים וירט
  3. מזל טוב! מזל טוב! שתזכו לגדלו 👶לחופה ולמעשים טובים.
   ולרוות הרבה נחת ממנו מהחמוג' …הקטן👍🛀

   וירט משפוחה
  4. מזל טוב מזל טוב זוג צעיר!!!
   אשריכם ש הקב"ה סומך עליכם וזיכה אתכם בילד חמוג'…… שבע" ה תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמע"ט מתוך בריאות טובה והרחבה בגו"ר עדי הגאולה השלימה תומ"י ממש!!!!
   יחי אדוננו מורנו מלך המשיח לעולם ועד….!!!

   מש' וירט
  5. מזל טוב אח יקר ישראל רק שמחות ונחת שיגדל להיות חסיד ירא שמיים ולמדן

   חיים
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • מחר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • מחר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו