מתנות לאביונים שטרן 1290
  1. מזל טוב! שיזכה כשמו להאיר את עיני ישראל. תגדלוהו מתוך רחבות ושפע. זה הילד יהי רענן מי יתן ובימיו יבוא הגואל, אמן.

   משפחת אמזלג סניף קרקוב

   בלהה אמזלג
  2. מזל טוב!
   בן נוסף למשפחה הגדולה. בלי עין הרע. ידוע שהשפע נמשך מיד. שהכל יהיה בקלות ושתזכו לרוות נחת בלי די.
   בציפיה להפגש עוד טרם הברית בגאולה השלימה!

   באהבה, בנצי, סוכותה, והילדים: אורי, בריינדה, זונדל, ופסטולינית.

   בנצי
  3. שמחנו לשמע הבשורה. שתהיינה הכנות קלות. רק בשורות טובות לעם ישראל. גאולה שלימה ומיידית

   גדליהו
  4. מזל טוב! מהבן הבכור לבית מלא בילדים וילדות שמחים לנחת רוח ההורים והרבי שליט"א

   מישאל
  5. איזה יופי! שתמיד ישמע בביתכם צהלות ילדים משתובבים. בברכת מזל טוב מתוך רווח של הגאולה

   עזריה
  6. ממש מרגש! שמחים בשמחתכם. מלוא חופניים נחת!!

   העניך
  7. מזל טוב! מזל טוב! תזכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים מתוך נחת יהודי חסידי.
   נפגש תומ“י בהתגלות הרבי שליט"א

   מקסים און
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
אריסטו 216
רייניץ חדש 216