מתנות לאביונים שטרן 1290
אריסטו 216
רייניץ חדש 216