יוסף לוין 1290
קזאחסטן 216
יוסף לוין 216 – עלה ב21 יולי
טורין
ווטסאפ