חיפה 1290
  1. מזל טוב בנין עדי עד שפע ברכה והצלחה שזה הבית יקרב את הגאולה שנתראה רק בשמחות
   מחכים לכם בבית חבד ולי לובל

   בית חב"ד ולי לובל צרפת
  2. מאחלים לחתן ולכלה שפע ברכה והצלחה שזה הבית היה בנין עדי עד שיקרב את הגאולה מחכים לכם בית חב"ד ולי לובל צרפת

   בית חב"ד ולי לובל צרפת
  3. ב"ה שמחים מאוד ומברכים אותכם שהיה בית חסדי בית לדוגמא בית שי קרב את הגאולה ומחכים לכם בבית חבד ולי לובל צרפת מאחלים ב
   ריזל אברהם ובתהיה דרדור

   ר ייזל דרדור
  4. מזל טוב ב"ה שמחים מאוד ומברכים אותכם שהיה בית חסדי בית לדוגמא בית שי קרב את הגאולה ומחכים לכם בבית חבד ולי לובל צרפת מאחלים ב
   ריזל אברהם ובתהיה

   ר ייזל דרדור
  5. מזל טוב שהיה לכם שפע ברכה והצלחה בגשמיות ו ברחניות גם יחד
   בית חסדי לדוגמא שלרבי היה נחת מכם מחכים לכם בבית חבד ולילובל צרפת

   ר ייזל דרדור
  6. מזל טוב שהיה לכם שפע ברכה והצלחה בגשמיות ו ברחניות גם יחד
   בית חסדי לדוגמא שלרבי היה נחת מכם

   ר ייזל דרדור
  7. מזל טוב בניין עדי עד שהיה לכם שפע ברכה והצלחה בגשמיות ו ברחניות גם יחד

   ר ייזל דרדור
  8. מזל טוב מענדי החסיד!! שמחנו לשמוע. שיהיה בניין עדי עד. משפחת ריבק זכיתם!!!

   שניאור
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
היכל שלמה 216
 • מחר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ז אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ו' ניסן
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • יו"ד ניסן
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י' ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • אור לי"א ניסן
  כנסים
  היכל קבוצת שלמה - תל אביב
 • י"ד סיון
  חתונות
  באולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ט"ו סיון
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • חיפה 216
  טורין
  ווטסאפ