בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  1. מזל טוב מזל טוב
   יחי המלך המשיח שליט"א

   מענדל גולדפרב
  2. מזל טוב ! מזל טוב !
   שיזכו להכנסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם זוגתו תחי ובהרחבה !
   כמתאים לימות המשיח !
   יחי המלך !

   יהודה פרידמן
  3. מזל טוב ! מזל טוב !!
   שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם זוגתו תחי ובהרחבה כמתאים לימות המשיח !
   יחי המלך !

   יהודה פרידמן
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
ברנדס
 • י"ב חשון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • עוף ירו 216
 • טורין
  ווטסאפ