יוסף לוין 1290
  1. מזל טוב מזל טוב
   יחי המלך המשיח שליט"א

   מענדל גולדפרב
  2. מזל טוב ! מזל טוב !
   שיזכו להכנסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם זוגתו תחי ובהרחבה !
   כמתאים לימות המשיח !
   יחי המלך !

   יהודה פרידמן
  3. מזל טוב ! מזל טוב !!
   שיזכו להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ולגדלו לתורה חופה ומעשים טובים ביחד עם זוגתו תחי ובהרחבה כמתאים לימות המשיח !
   יחי המלך !

   יהודה פרידמן
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
קזאחסטן 216
 • מחר
  חתונות
  באוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ל' אב
  חתונות
  אולם הארועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • יוסף לוין 216 – עלה ב21 יולי
  טורין
  ווטסאפ