עוף ירו 1290
עוף ירו 216
קריות 216
מכון הלכה
טורין
ווטסאפ